Bij een arbeidsovereenkomst verbindt de medewerker zich gedurende de tijd om arbeid te verrichten in dienst van de werkgever. Daarvoor ontvangt de medewerker loon. Zonder de formule van in dienst, arbeid en loon is er geen arbeidsovereenkomst. De overeenkomst geldt pas als er een paraaf onder staat. Er is niet altijd sprake van een overeenkomst om te werken. Voorbeelden daarvan zijn stage en vrijwilligerswerk. Of er geldt een andere overeenkomst.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn er?

Als je arbeid verricht is het verplicht dat je er tegenprestaties voor ontvangt. Meest bekende tegenprestaties zijn loon, vakantie en pensioen. De belangrijkste tegenprestatie voor het verrichten van werk is het loon dat zijn betalingen en verstrekkingen waar een medewerker recht op heeft. Het loon wordt bepaald in een arbeidsovereenkomst en/of cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Loon kan ook in een andere vorm worden vastgesteld zoals vakantiebonnen, kost en inwoning of het verstrekken van goederen voor persoonlijk gebruik.

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Bij een cao is er dus een overeenkomst op collectief niveau, dat wilt zeggen dat er een overeenkomst is tussen een of meer werkgevers en een of meer vakbonden. Een cao heeft veel voordelen voorbeelden zijn meer salaris, je staat er niet alleen voor en je werkgever mag jou niet zomaar laten overwerken. Ook is het dan goed om te weten dat de cao boven je eigen contract staat.

Wat als mijn werkgever de cao niet nakomt?

Soms kan het gebeuren dat de werkgever de cao-afspraken niet nakomt. Cao’s zijn de afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties onderling. Dat is ook de reden om bij meningsverschillen samen een oplossing proberen te vinden. Als dat niet lukt kunt u advocaten contacteren. Voorbeeld is een SWDV arbeidsrecht advocaat die kunnen u daarmee helpen. Ook bestaat er een geschillencommissie waarbij u het meningsverschil kunt voorleggen.