Iemand ontslaan op staande voet; kan dat zomaar?

Het is in Nederland voor de werknemers best goed geregeld. Het is namelijk niet mogelijk om iemand zomaar op staande voet te ontslaan zonder een goed opgebouwd dossier. In slechts enkele gevallen is dit wel toegestaan. Houd er altijd rekening mee dat een ontslag op staande voet aanvechten regelmatig gebeurt. In de meeste gevallen wordt hier een (pro deo) advocaat arbeidsrecht voor ingeschakeld. In dit blog vertellen we je meer over personeel ontslaan op staande voet en waar je rekening mee moet houden. 

Ontslag op staande voet kan gegrond zijn

Er zijn een aantal redenen waarbij ontslag op staande voet gegrond is. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Het plegen van diefstal;
  • Onder invloed op het werk verschijnen;
  • Collega’s bedreigen;
  • Werkweigering zonder gegronde redenen;
  • Het plegen van fraude

Bij het ontslag op staande voet met een geldige reden hoeft de werkgever niet langer loon te betalen. Ook heeft de medewerker bij ontslag op staande voet geen recht op een ww uitkering. 

Ontslag op staande voet aanvechten

Als een medewerker of personeelslid het niet eens is met het ontslag op staande voet kan deze binnen 2 maanden het verzoek ongedaan maken bij de kantonrechter. Daarbij kan de medewerker ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.

Heeft het personeelslid een vast of tijdelijk contract met een opzeggingstermijn? Dan bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding. Negeert een werkgever de opzegtermijn? Dan is de vergoeding bijna altijd gelijk aan het salaris dat de medewerker zou hebben ontvangen over de opzegtermijn. Het is mogelijk dat de kantonrechter deze vergoeding verlaagd maar nooit minder dan het salaris van de medewerker tot 3 maanden. Daarbij kan de medewerker altijd nog in hoger beroep gaan mocht hij of zij het niet eens zijn met de uitspraak van de kantonrechter. Hiervoor kan de medewerker dan eventueel een advocaat voor in de hand nemen. Heeft de medewerker geen financiële middelen? Dan kan er gebruikt gemaakt worden van een pro deo advocaat

De medewerker neemt ontslag op staande voet

Als een medewerker ontslag neemt op staande voet moet deze ook aan een aantal eisen voldoen zoals:

  • Mishandeling of bedreiging van de medewerker, zijn gezin/familie of vrienden door de werkgever;
  • De medewerker onveilig laten werken. Zodanig dat dit invloed heeft op de gezondheid, leven en zedelijkheid van de medewerker terwijl dit niet vooraf is afgesproken;

Ook een werkgever kan het ontslag op staande voet aanvechten bij de kantonrechter mocht hij of zij het daar niet mee eens zijn. Hiervoor gelden dezelfde redenen als de werknemer. Binnen 2 maanden moet dit aangevochten worden en de kantonrechter bepaald een eventuele vergoeding die betaald moet worden.