Bij het aannemen van een werknemer komt veel kijken. Daarom is het goed om je te laten informeren over dit onderwerp. Een juridisch expert is de uitgelezen kandidaat om je te begeleiden door de regels en wetten. In deze blog nemen we de belangrijkste zaken met je door.

Eisen voor de werving en selectie

Het is goed om een aantal vragen te stellen. Deze gaan we hieronder met je doornemen, zodat je stap voor stap de juiste richting op kunt denken.

Gaat het om een werknemer?

Iemand kan voor je werken, maar dit hoeft geen werknemer te zijn. Mensen kunnen op verschillende manieren werken bij je bedrijf, als: freelancer, flex-personeel (vakantiekrachten, nul-urencontract) of uitzendkracht. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een freelancer toch als vaste kracht gezien wordt, omdat hij of zij bijvoorbeeld alleen jou als klant heeft. Controleer goed (of laat dit door een expert doen) wat de afspraken zijn en hoe deze juridisch geïnterpreteerd worden.

Welke regels zijn er bij werving & selectie?

Bij werving en selectie mag je nooit discrimineren op geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. Je mag nooit een voorkeur hierover uitspreken. Je mag alleen selecteren als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld in een vacaturetekst voor een Oranje huis (blijf-van-mijn-lijfhuis) voor vrouwen zeggen dat de voorkeur naar een vrouw uitgaat.

Wat zijn de regels omtrent arbeidsvoorwaarden?

Het is slim om een aantal arbeidsvoorwaarden juridisch correct in de arbeidsovereenkomst op te nemen:

Contractduur: Er is een contract voor onbepaalde tijd en een contract voor bepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd loop na de specifieke periode af. Dit laatste type contract heeft een voordeel: je kunt kiezen of je het contract verlengt of niet. Bij een contract voor onbepaalde tijd kan het zo zijn dat je te maken krijgt met een duur ontslagproces, bijvoorbeeld omdat je medewerkers een ontslagvergoeding moet geven.

Proeftijd: De proeftijd mag maximaal een maand zijn bij een contract voor bepaalde tijd van korter dan twee jaar. Je moet schriftelijk met je medewerker overeenkomen dat er een proeftijd is.

Opzegtermijn: Je kunt er voor kiezen om wel of geen opzegtermijn in het contract te zetten. Noem je er geen, dan geldt er altijd een opzegtermijn van een maand. Als je de opzegtermijn zou verlengen, bijvoorbeeld twee maanden in plaats van een, dan verdubbeld de opzegtermijn van werkgever.

Bepalen salaris

Je moet het minimumloon uitbetalen. Daarnaast moet je de cao naleven die gaat over de bepaling van het loon. Natuurlijk gelden hier ook de regels voor gelijke behandeling, mannen en vrouwen moet hetzelfde salaris ontvangen voor gelijk werk.

Opstellen arbeidscontract

Het opstellen van het arbeidscontact is aan wetten en regels gebonden. De mondelinge afspraak dat de medewerker aangenomen is, is al rechtsgeldig, je kunt er dus nu niet meer op terugkomen.

De mondelinge overeenkomt:een mondelinge arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig. Wil je de afspraken duidelijk uitwerken, zoals de beperkingen en verruimingen van de voorwaarden, dan moet je dit schriftelijk doen.

CAO: Zet in de individuele overeenkomst of de CAO van de branche ook binnen jouw bedrijf geldt. Je bent verplicht een CAO met een algemeen verbindendverklaring op te nemen in de overeenkomst. Laat je hierover informeren door een expert.

Kopie van identiteitsbewijs

Je moet een kopie opvragen van het identiteitsbewijs van de werknemer. Doe dit secuur, want mocht je het vergeten rekent de fiscus een tarief van 42% van het loon.

Van zzp naar bedrijf met medewerker

Heb je een eerste medewerker in dienst genomen? Dan is het zaak je aan te melden bij de belastingdienst als werkgever. Als je officieel geregistreerd bent moet je loonheffing in houden op het salaris van de werknemer. Je ontvangt van de belastingdienst een loonheffingsnummer waarmee je belastingaangifte kunt doen.

Dossier werknemer

Voordat de werknemer aan de slag gaat, moet je een gedegen dossier aangemaakt hebben waarin een persoonlijk en collectief gedeelte zit.

Conclusie

Bij het aannemen van een werknemer komt een aantal juridische zaken kijken, maar als je je laat informeren door een expert is de kans op fouten klein en kun je zonder problemen aan de slag. Vraag gerust het advies van een expert.