In verschillende branches wordt in vacatures om een VCA certificaat gevraagd. In dit blog gaan we in op de vraag wat VCA precies is en in welke branche het behalen van zo’n certificaat vaak vereist is.

 

Wat is VCA?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Daarbij staat VGM voor veiligheid, Gezondheid en Milieu. De checklist moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Omdat de afkorting staat voor aannemers, wordt vaak aangenomen dat VCA alleen interessant is in de bouw. Dat is niet het geval, aangezien in elke branche veilig en gezond werken interessant is.

Waarom bestaat VCA

De oorsprong van VCA ligt bij de petrochemische bedrijven. In de jaren 80 was er vraag naar een landelijk systeem met dezelfde veiligheidsvereisten, omdat elke sector eigen veiligheidseisen stelde. Zo was er een VCA in de groenvoorziening, in de bouw en in de offshore sector. In 1997 werden alle losse standaarden samengevoegd tot één certificaat en kwamen er twee standaard opleidingen: de VCA Basis en de VCA Vol. De basisopleiding richt zich op alle medewerkers, waarbij onder andere wet- en regelgeving, veilig werken en het omgaan met noodsituaties aan bod komen. VCA Vol is meer gericht op het management binnen een bedrijf. De opleiding is uitgebreider en gaat ook in op onder andere Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

 

Groot aantal branches

De meerwaarde van een VCA certificaat wordt in verschillende branches erkend. Naast de bouw wordt dit vaak gevraagd in de metaal-, transport-, elektrotechniek, chemie en onderhoudssector. Steeds vaker vragen werkgevers om een VCA. Deze is niet wettelijk verplicht, maar door de Arbowet heeft dit certificaat wel een duidelijke meerwaarde gekregen. De werkgever kan zo aantonen dat hij aan alle vereisten omtrent veilig en gezond werken voldoet.

 

Wil je de waarde, veiligheid en kennis van jezelf of je werknemers vergroten? Bij Opleidingscentrum VCAplus in Amsterdam kun je terecht voor alle soorten veiligheidstrainingen.